LFV - Luftfartsverket

LFV är ett statligt affärsverk som tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart. Vi erbjuder flygtrafikledning och flygtrafiktjänster på flera platser i Sverige och internationellt. Vi utvecklar tjänster och operativa koncept för att möta ökade krav på kapacitet, tillgänglighet och hållbarhet.You are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.