Fundacja Bęc Zmiana

Czasopismo wydawane przez Bęc Zmianę odświeża listę obecności. NN6T szuka współprac, by trafiać do czytelniczek i czytelników w całej Polsce. Jeśli jesteś instytucją, galerią, uczelnią lub miejscem spotkań, daj nam znać.You are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.