Sociaal-Economische Raad | SER

De Sociaal-Economische Raad (SER) is de belangrijkste adviesraad voor regering en parlement over sociaal-economische vraagstukken. In de SER werken ondernemers, werknemers en onafhankelijke kroonleden samen.You are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.