Riksdagen - Start

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.You are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.