NASK

NASK jest państwowym instytutem badawczym, którego misją jest poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań, służących rozwojowi sieci teleinformatycznych w Polsce oraz poprawie ich efektywności i bezpieczeństwa.You are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.