דף הבית | המועצה להשכלה גבוהה

המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) מתווה את מדיניות מערכת ההשכלה הגבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) אחראית על תכנונה ותקצובה. הן שוקדות על פיתוח המחקר וההוראה, קידום איכות ומצוינות והנגשת המערכת לכלל האוכלוסייה.Best VPN for TorrentingYou are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.