Startsida | Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet är den myndighet som gör så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Vi har ansvar för frågor om kulturmiljön och kulturarvet.You are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.