Innvandring til Norge - UDI

UDI har ansvar for behandling av søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge, drift av asylmottak og utvisningssaker.You are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.