BFR - Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju, MSP, Kwalifikator MSP, Usługi Biznesowe Dla Firm, Wirtualne Biuro

Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju powstała w październiku 2010 roku w celu kontynuacji i rozwoju działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości realizowanych przez Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego.You are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.