Homepage | KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers en apotheken. Als overkoepelende organisatie van apothekers behartigt de KNMP zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.You are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.