Barn i en sårbar situasjon trenger deg - bli fadder | SOS-barnebyer

Alle barn trenger en trygg og stabil hverdag. Sammen kan vi skape muligheter og håp for barn – verdens viktigste ressurs. Bli fadder!You are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.