Swedac - En myndighet för kvalitet och säkerhet

Swedacs arbete syftar till att produkter och tjänster ska uppfylla krav på säkerhet och kvalitet. Swedac är nationellt ackrediteringsorgan, samordnar den svenska marknadskontrollen och har ansvar för reglerad mätteknik och ädelmetallkontroll.You are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.