COI – Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo...You are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.