Observatori DESC

L'Observatori DESC és una plataforma d’entitats i persones creada el 1998 amb l’objectiu de mostrar que tant els drets civils i polítics – dret a la llibertat d’expressió, a la vida, al vot, etc. - com els drets econòmics, socials, culturals i ambientals – dret a l’habitatge, al treball, a l’educació, a la salut, a l’alimentació – són drets fonamentals de totes les persones.You are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.