Liten og ny i barnehagen – Folkehelseprosjekt i Trondheim kommune 2018 – 2023

Liten og ny i barnehagen er en del av det nasjonale "Program for folkehelse i kommunene". Et hovedelement i Program for folkehelsearbeid i kommunene er å tilrettelegge for en kunnskapsbasert utvikling av arbeidsmåter, tiltak og verktøy, samt stimulere til samarbeid mellom kommunesektoren og forskningsmiljøer om utviklingsarbeidet.  Trondheim kommune har som målsetning at folkehelseprosjektet Liten og ny i…You are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.